mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

ASKOM jako jedna z niewielu firm w Polsce z bogatym doświadczeniem w integracji systemów automatyki od wielu lat z sukcesem wdraża również zintegrowane przemysłowe systemy IT, takie jak systemy zarządzania produkcją MOM (Manufacturing Operations Management) - w tym systemy planowania (APS) i nadzoru realizacji produkcji (MES), systemy zapewnienia jakości (QMS) oraz systemy wspomagające pracę laboratoriów kontroli jakości (LIMS), służb utrzymania ruchu (CMMS) i działów badań i rozwoju (R&D). Osobną kategorię stanowią również własne rozwiązania firmy ASKOM oparte na platformie ASIX (SCADA), służące do monitorowania zużycia mediów energetycznych (Asix Energy), czy efektywności pracy maszyn (Asix OEE). Wszystkie te rozwiązania pozwalają naszym Klientom optymalizować ich własne procesy biznesowe oraz skutecznie poprawić efektywność wykorzystania posiadanych zasobów.

 

Oferowane przez nas systemy IT pozwalają m.in. na osiągnięcie następujących korzyści biznesowych:

 • Zwiększenie przejrzystości procesu produkcji, a w ślad za tym jego optymalizacji oraz ograniczenia strat wynikających z awarii maszyn lub zastosowania materiałów o niskiej jakości dzięki wdrożeniu śledzenia procesu produkcji (tracking & tracing)

 • Zwiększenie efektywności wykorzystania parku maszynowego i pracowników dzięki wdrożeniu zarządzania czasem pracy maszyn, rejestrowania przyczyn przestojów i bieżącego wyznaczania wskaźników wydajności produkcji (KPI, OEE itd.)

 • Ograniczenie stanów magazynowych, a co za tym idzie kosztów magazynowania oraz „odchudzenie” i usprawnienie logistyki dostaw dzięki wdrożeniu zarządzania magazynami produkcyjnymi i logistyką wewnętrzną

 • Ograniczenie kosztów utrzymania ruchu dzięki wdrożeniu rejestracji alarmów i przebiegów parametrów procesów (historian) wraz ze śledzeniem trendów oraz bieżącym nadzorowaniem takich wskaźników jak MTBF, MTTR itd., co pozwala przewidywać i zapobiegać awariom

 • Zmniejszenie kosztów braków dzięki wdrożeniu zarządzania kontrolą jakości bezpośrednio w procesie produkcji (statystyczna kontrola SPC) oraz w laboratorium (LIMS)

 • Zwiększenie przejrzystości realizacji zleceń i lepsze planowanie produkcji oraz większe bezpieczeństwo i krótszy czas wprowadzania nowych produktów dzięki wdrożeniu zarządzania recepturami i zleceniami produkcyjnymi

 • Optymalizacja zarządzania personelem na produkcji i ograniczenie kosztów osobowych dzięki wdrożeniu dynamicznego zlecania zadań dla pracowników (task management)

 • Ograniczenie kosztów obsługi i utrzymania systemów MES (TCO) oraz zapewnienie wiarygodności rejestrowanych danych dzięki standaryzacji systemów (zgodnie z normą ANSI/ISA-95) oraz integracji on-line z systemami automatyki (OPC UA) i systemami ERP np. SAP

 • Poprawa jakości i dokładności informacji o procesie produkcyjnym oraz ograniczenie kosztów osobowych dzięki eliminacji ręcznie wypełnianych raportów papierowych i wdrożeniu automatycznego raportowania i wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych (BI)

Oferowane przez ASKOM przemysłowe systemy IT są dopasowane zawsze do możliwości i specyficznych wymagań Klientów. Portfolio naszych rozwiązań oparte jest na 2 głównych filarach:

 

  systemy MOM oferujące pełne spektrum funkcjonalności zarządzania produkcją, planowania i kontroli jakości, oparte na rozwiązaniach SIEMENS Opcenter i Comos:

 • Opcenter Advanced Planning & Scheduling - system planowania produkcji (APS)

 • Opcenter Execution - system nadzoru realizacji produkcji (MES)

 • Opcenter Performance - system monitoringu efektywności pracy maszyn (OEE)

 • Opcenter Quality - system zapewnienia jakości (QMS)

 • Opcenter Research Development & Laboratory - system wspomagający pracę działów badawczo-rozwojowych (R&D) oraz laboratoriów kontroli jakości (LIMS)

 • Comos MRO - system wspomagający pracę działów utrzymania ruchu (CMMS)

 • Opcenter Intelligence i XHQ - systemy do wielowymiarowej analizy danych produkcyjnych (BI)

   systemy monitoringu oparte na własnym rozwiązaniu ASKOM - platformie SCADA Asix - takie jak:

 • Asix Energy - system monitorowania zużycia mediów energetycznych

 • Asix OEE - system monitorowania efektywności pracy maszyn

 

Bogate doświadczenie ASKOM było wielokrotnie doceniane przez niezależne instytucje, m.in. przez amerykańską firmę konsultingową Frost&Sullivan www.frost.com, która uhonorowała nasz produkt Asix, wykorzystywany do budowy systemów monitoringu, nagrodą Polish SCADA Price Performance Value Leadership Award oraz przez branżowy portal MSI Polska www.msipolska.pl, który przyznał nam dwukrotnie tytuł Najlepszy dostawca IT dla przemysłu w kategorii systemy MES – producent/dostawca w Polsce. Zdobyliśmy również tytuł Integrator Systemów Roku w pierwszej edycji konkursu zorganizowanego przez branżowy magazyn Control Engineering Polska www.controlengineering.pl.
 

Ponadto ASKOM od ponad 15 lat jest jedynym certyfikowanym partnerem firmy SIEMENS, oferującym pełne portfolio systemów Opcenter MOM (wcześniej SIMATIC IT) w Polsce.
 


 

 

 

do góry

  

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2021-06-07