mapa serwisu     EN     RSS

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

certyfikat dla

Systemu Zarządzania

wg EN ISO 9001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencje firmy ASKOM potwierdzają skuteczne i niezawodne rozwiązywanie problemów automatyzacji produkcji. Lista referencyjna firmy obejmuje ponad 400 systemów automatyki, sterowania i komputerowego nadzoru na poważnych instalacjach przemysłowych w:

 • energetyce,

 • przemyśle spożywczym i chemicznym,

 • koksownictwie,

 • przemyśle cementowym i maszynowym,

 • hutnictwie,

 • dystrybucji gazu i wody.

Niezawodne systemy naszego autorstwa sterują instalacjami chemicznymi, liniami produkcyjnymi przemysłu spożywczego, systemami transportowymi różnych rodzajów, automatyzują pracę kotłów, turbozespołów, stacji ciepłowniczych, instalacji odsiarczania i nawęglania, kontrolują i monitorują poziom emisji, sterują pracą pras hydraulicznych, realizują kontrolę jakości elektrod węglowych, automatyzują pracę baterii koksowniczych, instalacji węglopochodnych i hutniczych pieców grzewczych, zdalnie monitorują i sterują sieciami wodociągowymi i gazowymi. Know-how firmy pozwala integrować instalacje różnych dostawców w jednorodny produkcyjny system nadzorowany i zarządzany z poziomu sieci stacji komputerowych.

 

Do kluczowych klientów ASKOM należą:

 

 • Akzonobel Polska

 • ArcelorMittal Poland

 • HJ Heinz Polska

 • Koksownia Częstochowa Nowa

 • Koksownia PRZYJAŹŃ

 • Kombinat Koksowniczy ZABRZE

 • Kraft Foods Polska

 • Kronospan Szczecinek

 • Mokate

 • NUTRICIA Polska

 • PGE Elektrownia Bełchatów

 • PGE Elektrownia Turów

 • PGE Elektrownia OPOLE

 • Philips Lighting Poland

 • Południowy Koncern Energetyczny

 • Saint Gobain Construction Products Polska

 • Soda Polska CIECH

 • Spółka Energetyczna Jastrzębie

 • Unilever Polska

 • Vatenfall Heat Poland

 • Zakłady Azotowe Kędzierzyn

 

 

Różnorodność aplikacji dla wielu gałęzi przemysłu, które znajdują się na liście referencyjnej firmy ASKOM, stanowi o sile naszych rozwiązań. Elementy strukturalnej niezawodności systemów powstałe ze względu na wymagania odpowiedzialnych procesów energetyki, są wprowadzane dla procesów w przemyśle cementowym, hutniczym, węglowym. Doświadczenia z realizacji systemów telemetrii dla gazu i wody, znajdują swoje zastosowanie w zdalnym monitoringu i sterowaniu maszyn oddziału nawęglania elektrowni czy maszyn baterii koksowniczych. Systemy sterowania transportem posiadają swoiste cechy niezależnie od tego czy dotyczą transportu cementu, popiołów czy węgla. Bazy danych parametrów technologicznych np. sterowania pras ciężkich są również elementem niezbędnym dla rejestrowania parametrów produktów w systemach zapewnienia jakości wg wymagań ISO 9001. Systemy sterowania i automatyki, niezależnie od rodzaju obiektu, opierają się na tych samych fundamentalnych zasadach. Mnogość rozwiązań przyczynia się do tworzenia bazy wiedzy o rzeczywistych problemach wdrażania automatyki, przynoszącej szybkie rezultaty w realizacji kolejnych rozwiązań autorstwa firmy ASKOM. Duże doświadczenie zespołu w dziedzinie sterowania i automatyki zaowocowało utworzeniem przez firmę ASKOM programowego pakietu projektowania i realizacji systemów wizualizacji i nadzoru komputerowego o nazwie Asix. ASKOM jako firma otwarta na potrzeby klientów, wykonuje specjalistyczne oprogramowanie realizowane zgodnie z przedstawionymi oczekiwaniami.

Nasze atuty to najnowsza i niezawodna technika oraz kompetencja i doświadczenie. Modernizacja czy wprowadzanie od podstaw komputerowych systemów automatyki i zarządzania produkcją może być z naszą pomocą
SKUTECZNE, SZYBKIE i EFEKTYWNE.
 

 

 

 

wstecz

 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2024-02-15