mapa serwisu     EN     RSS

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

z prasy > artykuły

 

Rozmowa z Marianem Konskiem, Prezesem Zarządu firmy ASKOM

Rozwijając oprogramowanie przemysłowe, skupiamy się na potrzebach użytkowników i naszych doświadczeniach wdrożeniowych...... 

10.12.2019

więcej

Asix – nieustający rozwój

Asix, oprogramowanie klasy SCADA, jest jednym z tych produktów, które są jak wino: im starsze, tym lepsze. Z winem jest problem, bo potrafi skwaśnieć przy złym przechowywaniu. Software nie kwaśnieje, ale zmieniają się stawiane mu wymagania, zmieniają się warunki jego pracy – m.in. system operacyjny, sprzęt, itd...... 

31.07.2019

więcej

Asix.Evo – nowoczesna platforma programowa klasy SCADA

Asix.Evo jest chyba jednym z nielicznych, o ile nie jedynym oprogramowaniem klasy SCADA, w którym narzędzia projektowe są zawsze w cenie pakietu. Projektowanie
aplikacji jest trybem pracy, a nie oddzielnym oprogramowaniem inżynierskim..... 

31.05.2019

więcej

Asix®.Evo – SCADA gotowa na Przemysł 4.0

Oprogramowanie Asix.Evo, którego nowa, 10. wersja wprowadzana jest właśnie na rynek, to kompleksowa i jednocześnie elastyczna w zastosowaniach platforma programowa dla przemysłu.... 

29.03.2019

więcej

Asix®.Evo – nowym partnerem sterowników Schneider Xenta

Trudno sobie wyobrazić współczesną sieć ciepłowniczą czy nowoczesny budynek bez centralnego systemu monitoringu i sterowania. Dzięki niemu operator sieci /budynku ma w jednym miejscu wszystkie niezbędne dane umożliwiające mu zarówno podejmowanie optymalnych decyzji ruchowych jak i szybką reakcję na sytuacje awaryjne. Przez wiele lat wdrażania tego typu systemów, na rynku ukształtowały się pewne standardy. Jednym z nich chcieliśmy się zająć w tym artykule.... 

02.2019

więcej

Asix Energy – efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie

Asix.Evo to kolejne wcielenie rozwijanego od ponad dwudziestu lat systemu SCADA. Tak jak każdy nowy samochód jest od poprzednika większy i bardziej luksusowy, tak i oprogramowanie obrasta nowymi funkcjami i możliwościami. W tym przypadku chodzi o to, by podążać za nowymi trendami, spełniać nowe wymagania stawiane przez rozwijającą się technikę i nowe wymogi formalne. Tak też jest z nowym pakietemAsix Energy, będącym rozwinięciem funkcjonalnym platformy Asix.Evo... 

30.08.2018

więcej

Asix Energy – po co i co ja z tego będę miał?

Asix.Evo to kolejne wcielenie rozwijanego od ponad dwudziestu lat systemu SCADA. Tak jak każdy nowy samochód jest od poprzednika większy i bardziej luksusowy, tak i oprogramowanie obrasta nowymi funkcjami i możliwościami. W tym przypadku chodzi o to, by podążać za nowymi trendami, spełniać nowe wymagania stawiane przez rozwijającą się technikę i nowe wymogi formalne. Tak też jest z nowymi narzędziami, będącymi rozwinięciem funkcjonalnym platformy Asix.Evo – Asix Energy... 

30.08.2018

więcej

Wizualizacja stanu sieci wod-kan

Branża wod-kan często była traktowana przez automatyków jako mało interesująca z punktu widzenia stawianych wyzwań. Cóż można wymyślić w tej dziedzinie? Tymczasem w tym sektorze wiele się dzieje, ponieważ zastosowanie znajdują rozwiązania wywodzące się z zupełnie innych dziedzin.... 

30.04.2018

więcej

Asix Energy - efektywne zarządzanie gospodarką energetyczną w przedsiębiorstwie

Q tym, jak ważne dla zakładu produkcyjnego jest oszczędne gospodarowanie energią, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Skończyły się czasy gdy firmy traktowały zużywaną energię jako koszt stały, na który nie ma się wpływu. Zrozumiano, że energia potrzebna do wytworzenia produktu jest jednym z ważnych czynników cenotwórczych, a jej minimalizacja w znaczący sposób wpływa na rentowność firmy, poprawiając jednocześnie jej wizerunek jako przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku...

  

30.03.2018

więcej

Asix®.Evo – system SCADA trochę inny niż pozostałe

W obliczu mnogości dostępnych na rynku systemów SCADA wybór najodpowiedniejszego dla naszych potrzeb staje się nie lada wyzwaniem. Asix® autorstwa firmy Askom wyróżnia się na tle innych tym, że został stworzony przez grupę ludzi od dziesięcioleci zajmujących się wdrażaniem systemów automatyki. Znając potrzeby przemysłu i widząc ułomności dostępnych na rynku systemów, ponad 20 lat temu postanowili oni stworzyć swój własny, „idealny” produkt... 

28.02.2018

więcej

AsOEE - moduł MES systemu Asix.Evo 9

Dostępne na rynku przemysłowe systemy IT do wizualizacji procesów produkcyjnych coraz bardziej rozszerzają zakres oferowanych funkcjonalności, wykraczający już daleko poza ramy tradycyjnych systemów SCADA i pokrywający coraz więcej zagadnień dedykowanych tradycyjnie systemom zarządzania produkcją klasy MES. Również nasz rodzimy produkt – system Asix, który firma ASKOM rozwija i oferuje na rynku już od ponad 20 lat jako pakiet wizualizacji SCADA/HMI, posiada obecnie wiele cech pozwalających na zastosowanie go w typowych aplikacjach realizujących funkcjonalności MES. Już ponad 9000 wdrożonych licencji świadczy o popularności i uznaniu jakim się cieszy ten produkt. Jeden z modułów pakietu – AsOEE jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku w zakresie monitorowania i zarządzania efektywnością linii produkcyjnych...

  

30.03.2017

więcej

Tunel w Gliwicach - Wyzwanie dla systemów sterowania i monitoringu

Pod koniec marca tego roku w Gliwicach oddano do użytku odcinek Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ), łączącej centra kilku miast aglomeracji śląskiej. System nadrzędny tunelu oparty został na polskim systemie SCADA Asix.Evo w wersji 8.1...

  

25.05.2016

więcej

Wirtualizacja SCADA - Centralne zarządzanie systemami SCADA w wirtualnym środowisku

Artykuł prezentuje wdrożony w polskim przedsiębiorstwie projekt oparty na systemie nowej generacji, o podwyższonej niezawodności, który usprawnia utrzymanie ruchu oraz ogranicza przestoje wywołane awariami, a także koszty utrzymania ruchu...

  

25.05.2016

więcej

Synergia działów IT i automatyków przy wdrażaniu nowego podejścia do systemów SCADA- studium przypadku

Studium przypadku systemu zastosowanego w polskim Przedsiębiorstwie, działającym w ramach dużej międzynarodowej korporacji, narzucającej ostre wymagania w zakresie bezpieczeństwa informacji, które sieć i system SCADA muszą spełnić...

  

25.05.2016

więcej

Asix Mobile Monitoring i sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych

Rosnące wymagania względem systemów sterowania odnośnie optymalizacji produkcji i potrzeba minimalizacji strat spowodowanych przestojami rodzą konieczność błyskawicznego informowania o zakłóceniach. Odpowiedzią jest Asix Mobile...

  

13.11.2015

więcej

Asix4WAGO - Wizualizacja BMS 'od ręki'

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny wzrost realizacji tzw. inteligentnych budynków, których istotnymi elementami są systemy BMS (Building Management Systems). Są one tworzone zwykle w oparciu o sterowniki programowalne PLC oraz systemy wizualizacji klasy SCADA. W tradycyjnym podejściu przygotowuje się niezależne oprogramowanie aplikacyjne dla sterowników oraz systemów wizualizacji. Każde z nich jest projektowane w innym środowisku konstrukcyjnym, osobnymi narzędziami inżynierskimi. Z kolei w zaawansowanych technicznie przemysłowych systemach DCS (Distributed Control Systems), na stacji inżynierskiej jednocześnie projektuje się powiązane ze sobą moduły programowe sterowania i wizualizacji, bazując na gotowych bibliotekach zawierających także szablony wizualizacji oraz na wspólnej bazie zmiennych procesowych. Udaną próbą stworzenia wspólnej platformy programowej PLC + SCADA z funkcjonalnością DCS jest pakiet Asix4WAGO...

  

30.04.2015

więcej

Przyszłość to integracja automatyki i MES

Odpowiedzi na poniższe pytania udziela Marian Konsek, prezes firmy ASKOM.

 

- Jakie kluczowe projekty realizuje obecnie ASKOM?

- Firma ASKOM istnieje już na rynku ponad 20 lat. Jakie zmiany w automatyce uznałby Pan za przełomowe?

- Co jest obecnie największym wyzwaniem w realizacji projektów automatyki przemysłowej?

- Co nas czeka w najbliższym czasie w dziedzinie trendów i zmian rynkowych?

...

  

30.04.2015

więcej

Większa integracja systemów automatyki i MES jest nieunikniona

Rozmowa z Marianem Konskiem, prezesem firmy ASKOM.

 

"... Po ponad 20 latach obecności na rynku możemy się pochwalić sukcesami w wielu branżach przemysłowych, między innymi w przemyśle spożywczym, chemicznym, maszynowym, koksownictwie i energetyce. Tych pięć obszarów jest filarem naszych zamówień co roku...

Początek naszego „wejścia” w systemy MES był dość prozaiczny. Nasz kluczowy klient, ZP Nutricia, po wdrożeniu przez Askom systemów automatyki PCS7 dla produkcji odżywek dziecięcych, zgłosił zainteresowanie wdrożeniem systemu MES w oparciu o Simatic IT firmy Siemens...

Większość klientów w Polsce nie oczekuje na razie kompleksowych rozwiązań informatycznych do zarządzania produkcją, lecz skupia się raczej na podstawowych funkcjach, związanych głównie z pozyskiwaniem danych, rozliczaniem i raportowaniem produkcji...

To, co moim zdaniem jest nieuniknione, to głębsza integracja systemów automatyki i systemów MES..."

 

 

  

30.04.2015

więcej

Asix - inspirujący system SCADA - Adaptacyjne sterowanie naśnieżaniem stoku

System Asix jest uniwersalnym oprogramowaniem klasy SCADA, służącym do projektowania i realizacji systemów wizualizacji i sterowania. Jest to jeden z najczęściej stosowanych systemów SCADA w polskich przedsiębiorstwach. Historia jego rozwoju sięga już 20 lat, a liczba sprzedanych licencji liczona jest w tysiącach. System Asix został zastosowany m.in. w nietypowej aplikacji, jako „mózg” układu automatycznego naśnieżania stoku na zlecenie firmy Supersnow...

 

 

  

17.11.2014

więcej

Asix.Evo więcej niż SCADA 

Prezentacja produktu - lista kluczowych funkcji systemu Asix.Evo...

 

 

  

20.10.2014

więcej

Studium wdrożenia mobilnego systemu obsługi stanowisk kontrolnych pralek w Elektrolux Poland 

Gliwicka firma ASKOM wdrożyła w Oławskim oddziale spółki Electrolux Poland, będącej jednym z wiodących producentów pralek, system obsługi stanowisk kontrolnych wykorzystujący szereg ciekawych i nowatorskich rozwiązań. System został zbudowany w oparciu o najnowszą wersję pakietu SCADA/HMI Asix.Evo 7. W skład systemu wchodzą sterowniki Siemens serii S7, serwer danych oraz kilka mobilnych tabletów wyposażonych w przeglądarkową wersję aplikacji Asix. Evo, które łączą się bezprzewodowo z serwerem. Ciekawostką jest wykorzystanie wbudowanych w tablety kamer do odczytywania kodów kreskowych obsługiwanych stanowisk i badanych pralek, dzięki czemu wyeliminowano potrzebę ręcznego wprowadzania tych danych lub wykorzystania w tym celu laserowych czytników kodów...

 

 

  

08.04.2014

więcej

ASIX-SCADA nie tylko dla przemysłu 

Asix jest szeroko znanym programowym pakietem projektowania i realizacji systemów wizualizacji i sterowania dla maszyn, linii technologicznych, procesów i przedsiębiorstw. Wszechstronność, otwartość i skalowalność powodują, że doskonale sprawdza się w bardzo różnych zastosowaniach, w tym również w systemach zarządzania budynkami (BMS)...

 

 

  

30.12.2013

więcej

Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2012 

Relacja z rozdania Nagród MSI Polska...

 

 

  

07.06.2013

więcej

Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2012 

Wypowiedź menedżera produktu Asix na temat firmy ASKOM i proponowanych przez nią rozwiązań IT...

 

 

  

07.06.2013

więcej

Wdrożenie systemu MES-OEE obejmującego rozległy park maszynowy producenta w branży spożywczej

Tematem artykułu jest opis wdrożenia komputerowego systemu klasy MES-OEE u dużego producenta z branży spożywczej. Prezentowany system obejmuje cały park maszynowy, na który składają się głównie wysokowydajne maszyny pakujące. Jego zadaniem jest zapewnienie służbom odpowiedzialnym za operacyjne zarządzanie produkcją oraz służbom odpowiedzialnym za operacyjne zarządzanie produkcją oraz służbom utrzymania ruchu aktualnej i wiarygodnej informacji o stopniu wykorzystania maszyn i przyczynach przestojów. W artykule, oprócz opisu samego wdrożenia, przedstawiamy też opis problemów napotkanych przy jego realizacji i wynikające z tego wnioski...

 

 

  

19.03.2013

więcej

ASKOM o Asix

Wypowiedź menedżera produktu Asix na temat przyszłości systemu Asix...

 

 

  

19.03.2013

więcej

Najlepszy dostawca IT dla przemysłu 2011

Wypowiedź kierownika działu MES na temat profilu działalności firmy ASKOM...

 

 

  

02.04.2012

więcej

Pełna identyfikowalność produktu dzięki MES

Polski producent tłoków samochodowych, będący częścią globalnego koncernu, otrzymał od końcowego odbiorcy - producenta znanej marki samochodów osobowych wysokiej klasy - wymóg zapewnienia pełnej identyfikowalności każdego pojedynczego tłoka w całym procesie produkcji, począwszy od kontroli surowców, a skończywszy na wysyłce do odbiorcy. Jako dostawca systemu MES wybrana została firma Siemens, która zaoferowała optymalne rozwiązanie. Jej bogate doświadczenie w realizacji podobnych tematów oraz ścisła współpraca z lokalnym partnerem, firmą ASKOM umożliwiły zrealizowanie tego zadania w wymaganym czasie oraz pełne wsparcie dla pracowników klienta w języku polskim...

 

 

  

02.04.2012

więcej

Asix wspiera nowoczesny hotel Puro

W kwietniu 2011 roku we Wrocławiu otwarto nowoczesny hotel sieci Puro, w którym obsługa została ograniczona do niezbędnego minimum. W hotelu Puro do nadzorowania systemów wybrano aplikację Asix.Evo...

  

04.05.2011

więcej

Asix - nowoczesny pakiet SCADA

Od początku dziejów człowiek konstruował narzędzia. Początkowo były to proste pięściaki oraz obsydianowe noże i groty strzał. Z biegiem czasu narzędzia stawały się coraz bardziej skomplikowane, odzwierciedlając rozwój cywilizacyjny ludzkości....

  

15.12.2010

więcej

Frost & Sullivan: “2010 Price Performance Value Leadership Award” dla ASKOM za system Asix

Z przyjemnością dzielimy się z naszymi klientami i partnerami wiadomością, że globalna firma konsultingowa Frost & Sullivan uhonorowała ASKOM prestiżową nagrodą Price Performance Value Leadership Award w kategorii Polish SCADA ...

  

14.09.2010

więcej

  Polski rynek HMI/SCADA - system wizualizacji Asix

Prezentowanie funkcjonalności systemu Asix jako produktu klasy HMI/SCADA/MES...

30.06.2010

więcej

  Automatyzacja receptur - przepis na sukces

Presja rynku wymusza nieustanną konieczność obniżania kosztów produkcji przy równocześnie rosnących wymaganiach dotyczących jakości produktów. Praktycznie jedyną drogą pozwalającą osiągnąć równocześnie te dwa - sprzeczne – cele jest automatyzacja produkcji. ...

30.12.2009

więcej

  SIMATIC IT MES na tropie produkcji części samochodowych

Artykuł z serii case study opisujący wdrożenie kompleksowego systemu klasy MES SIMATIC IT do śledzenia produkcji podzespołów samochodowych w polskim zakładzie będącym częścią międzynarodowego koncernu branży motoryzacyjnej. Przedsięwzięcie zrealizowane przez firmę Siemens we współpracy z firmą Askom ...

25.11.2009

więcej

  Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrowni „RYBNIK” S.A.

W sierpniu 2008 roku w Elektrowni Rybnik zostały zakończone prace nad budową instalacji mokrego odsiarczania spalin. Zakres prac związanych z projektem, oprogramowaniem, kompletacją dostaw, instalacją i uruchomieniem na obiekcie systemu automatyki wykonał Askom ...

31.08.2008

więcej

  Sympozjum Klubu Paragraf 34

Pośród 17 referatów wygłoszonych na III sympozjum Klubu Paragraf 34 znalazły się 2 referaty autorstwa pracowników ASKOM dot.: poprawy bezpieczeństwa produkcji dzięki systemowi LIMS Simatic IT Unilab oraz zastosowania metody HAZOP do analizy zagrożeń ...

26.05.2008

więcej

  Raport rynkowy: Polski rynek oprogramowania dla przemysłu

Oferta rynkowa firm w zakresie oprogramowania SCADA/HMI (przykładowe produkty)...

01.12.2006

więcej

  System bilansowania i rozliczania mediów energetycznych

Zakłady Azotowe Kędzierzyn dokonały gruntownego remontu systemu pomiarowo-rozliczeniowego. Całość przedsięwzięcia zrealizował ASKOM...

 

31.03.2006

więcej

  System wizualizacji Asix4

ASKOM wprowadza na rynek nowe wydanie cieszącego się dużą popularnością krajowego pakietu SCADA...

31.03.2005

więcej

  System nadzoru i sterowania baterii koksowniczych

Firma ASKOM wdrożyła nowoczesny system automatyki nie tylko nadzorujący produkcję, ale także umożliwiający wprowadzenie procedur sterowania nadrzędnego, którego celem jest optymalizacja procesu opalania...
 

 

31.12.2004

więcej

  Asix - pakiet wizualizacji procesów przemysłowych

Charakterystyka systemu Asix w roku 2003...
 

 

01.12.2003

więcej

  Asix3 platformą kompleksowej automatyzacji przedsiębiorstwa (cz.2z2)

Artykuł jest II częścią opracowania przybliżającego najciekawsze wdrożenia i rozwiązania oparte na pakiecie Asix3, integrujące obiektowe systemy automatyki w jedną strukturę...
 

 

 

01.12.2003

więcej

  Asix3 platformą kompleksowej automatyzacji przedsiębiorstwa (cz.1z2)

Platforma Asix3 w Elektrowni RYBNIK SA oraz Janikowskich Zakładach Sodowych JANIKOSODA SA...
 

 

 

31.03.2003

więcej 

 
 
 

Created by ASKOM Sp. z o.o. © 2001

Ostatnia modyfikacja: 2019-12-10